top of page

Horses

Bij Sheela Farm wordt er ingezet op het behoud van de Exmoorpony. Dit paardenras stamt rechtstreeks af van de wilde oerpony's die lang geleden in Europa voorkwamen. Vandaag zijn er wereldwijd nog zo'n 2000 Exmoorpony's te vinden. Sheela Farm wil daarom meewerken aan het behoud van deze prachtige dieren door ze in te zetten voor natuurbegrazing. Omdat Exmoorpony's minimaal zijn blootgesteld aan domesticatie door de mens, is dit hiervoor het ideale ras. Ze zijn van nature goed bestendig tegen moeilijke weersomstandigheden.

Geschiedenis van de Exmoor pony

De Exmoor pony behoort tot de laatste soorten van wilde oerpony's, naast het przewalskipaard. In het zuidwesten van Engeland, in Exmoor, zijn de oorspronkelijke kenmerken van deze pony's behouden gebleven. Ze hebben zich niet vermengd met 'veredelde' paardenrassen zoals op andere plaatsen. De Exmoor pony wordt beschouwd als een ras waar hij wordt gefokt, maar in zijn natuurlijke habitat, zoals het extensief beheerde Exmoor, wordt hij beschouwd als een soort van het wilde paard.

De Exmoor pony vertoont gelijkenis met grottekeningen van wilde pony's uit de IJstijd en het przewalskipaard. Door hun geïsoleerde leefomgeving zijn ze niet beïnvloed door gedomesticeerde paardenrassen, waardoor oorspronkelijke kenmerken behouden zijn gebleven. Ze zijn winterhard en ongevoelig voor paardenziektes. De Exmoor pony is in aantal afgenomen door historisch gebruik, maar in 1921 werd The Exmoor Pony Society opgericht om het ras te behouden. Na bijna verdwijnen na de Tweede Wereldoorlog, zijn er nu wereldwijd rond de tweeduizend genetisch zuivere Exmoor pony's.

In vrij levende kuddes op de heide in Exmoor vertonen de pony's natuurlijk gedrag, zij het onder toezicht van natuurbeheerders. In Vlaanderen worden Exmoor pony's sinds de jaren 1990 in natuurgebieden gehouden voor begrazingsprojecten, met als doel de 'wilde' eigenschappen van dit oerpaard te behouden.

Uiterlijk van de Exmoor pony
De Exmoor pony is een kleine pony, met merries variërend in hoogte van 116,8 tot 127 cm en hengsten/ruinen iets groter, tussen 119,4 en 130 cm. Ze hebben meestal een lichtbruine vacht, maar donkerbruin komt ook voor, met lichtgrijze ringen rond de ogen. Kenmerkend is de "meelsnuit", een grijsbruine kleur rond de neusgaten en mond. Ze hebben een elegant hoofd met wijde neusgaten, grote sprekende ogen, en 'paddenogen' (zwaar bovenste ooglid). De hals is kort en breed, geplaatst op een stevig lichaam met een diepe borst. De benen zijn kort en hard, met kleine, gezonde hoeven. De Exmoor pony heeft een dikke wintervacht, bestaande uit een korte, wollige onderlaag en een vettige toplaag. In de zomer heeft de vacht een koperachtige glans. Ze hebben ruime gangen, groot uithoudingsvermogen en diep geïmplementeerde kiezen, waardoor ze als een ondersoort van het wilde paard worden geclassificeerd.

Karakter en gebruik van de Exmoor pony
De exmoorpony is levenslustig, intelligent en vriendelijk. Het zijn vlugge dieren met lef. De pony's zijn erg taai en sterk, waardoor ze het gewicht van een volwassen ruiter kunnen dragen. Het zijn over het algemeen betrouwbare en makke rijpony's voor kinderen, mits de pony's van jongs af aan mensen gewend zijn.

bottom of page